THE MEDIA


G20 COFFEE cơ hội tại Ba Lan

G20 COFFEE cơ hội tại Ba Lan

31/10/2019


Triển lãm hàng Châu Á tại Ba Lan và cơ hội giao thương giữa các doanh nghiệp Việt Nam tại Ban Lan là giao lưu thương mại thường niên của phòng tham tán thương mại tại Ban Lan, phối hợp với Bộ công thương Việt nam, hội doanh nhân Việt nam tại Ba Lan tổ chức nhằm đưa các sản phẩm Việt nam tiếp cận thị trường tiềm năng như Ban Lan,

Xem thêm ››

G20 COFFEE - Ngày Việt Nam Tại Đức

G20 COFFEE - Ngày Việt Nam Tại Đức

31/10/2019


Ngày việt nam tại Đức là ngày quảng bá hình ảnh và sản phẩm nông sản việt nam, vừa được tổ chức tại Berlin cộng hòa liên bang Đức, sự kiện do tập đoàn SELGROS cash & carry phối hợp với các doanh nghiệp Việt Nam tại Đức thực hiện,

Xem thêm ››

Hiển thị 9 - 12 / 12