ca phe say lanh
  • NHÂN VIÊN CHĂM SÓC SIÊU THỊ

    Công ty Thiên Sa – G20 Việt Nam đã cho ra mắt sáu dòng sản phẩm mới: Cà phê nhân sâm “ Ginseng Coffee”, Cà phê sấy lạnh 3 in 1 Original “Nguyên Thủ - Thượng Đỉnh” Cà phê 3 in 1“ Strong, Special, cà phê sữa “ chuẩn gu cà phê sữa Sài Gòn. Đây được coi là khởi điểm cho một dòng cà phê SẤY LẠNH...

  • NHÂN VIÊN KINH DOANH

    Công ty Thiên Sa – G20 Việt Nam đã cho ra mắt sáu dòng sản phẩm mới: Cà phê nhân sâm “ Ginseng Coffee”, Cà phê sấy lạnh 3 in 1 Original “Nguyên Thủ - Thượng Đỉnh” Cà phê 3 in 1“ Strong, Special, cà phê sữa “ chuẩn gu cà phê sữa Sài Gòn. Đây được coi là khởi điểm cho một dòng cà phê SẤY LẠNH...